چشم انداز

[vc_row disable_element=”yes”][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][cz_title text_center=”true” id=”cz_102683″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_shape_tablet=”top:-100px;”]

نتایج ما

[/cz_title][cz_gap height_mobile=”0px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_29259″ sk_overall_mobile=”line-height:1.3;”]کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اشاره دارد ، در حالی که شرکت های نوپا به مشاغل جدیدی اشاره دارند که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، دارای کارمند باشند و قصد رشد بزرگ دارند.[/cz_title][cz_gap][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1575403113316{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-6″][cz_progress_bar title=”توسعه اهداف راهبردی” style=”pbar2″ id=”cz_96117″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”رضایت مشتری” number=”97%” style=”pbar2″ id=”cz_24596″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”تحقیق و توسعه” number=”86%” style=”pbar2″ id=”cz_83598″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”تکمیل شده ها” number=”92%” style=”pbar2″ id=”cz_103787″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”بهره وری نیروی کار” image=”https://xtratheme.com/img/pic78.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_62334″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]ارتقاء به ده جایگاه اول بهره وری نیروی کار در بخش بهداشت و درمان[/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”تعاوني برتر” image=”https://xtratheme.com/img/pic79.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_77231″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]نائل شدن به جایگاه ده شرکت تعاوني برتر کارآفرین[/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”توسعه و موفقیت پایدار” image=”https://xtratheme.com/img/pic80.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_46938″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]ایجاد یک شرکت که در تعاملات مورد احترام و تحسین باشد و کیفیت را ابزار توسعه و موفقیت پایدار سازمان خود بداند [/cz_banner][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”1px” height_mobile=”100px”][cz_title id=”cz_44004″]

حامیان ما

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_14328″]

آنها با قلب مهربان ما و تیم ما را حمایت می کنند

[/cz_title][cz_gap height=”5px” height_mobile=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]

خانه تماسارتباط با ما