درباره ما

[vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column offset=”vc_col-lg-4″][cz_title text_center=”true” id=”cz_14129″ sk_overall_tablet=”padding-left:0px;” sk_overall_mobile=”padding-top:20px;padding-bottom:20px;”]

درباره ما

 

[/cz_title][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-8″][cz_title text_center=”true” id=”cz_36261″]شركت تعاوني  خدمات بهداشتي درماني اميد تندرستي ايرانيان otiran به منظور ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی،تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و فعالیت در زمینه‌های بهداشتی و درمانی در راستاي اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (( قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) با مجوز شماره 0000000000 تاريخ 00000000000 به ثبت رسيد.[/cz_title][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1498841417972{background-color: #f5f5f5 !important;}”][vc_column][cz_gap height=”40px” height_mobile=”60px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” smart_fs=”true” mobile_shape_font-size=”3em” id=”cz_36624″ sk_overall=”margin-bottom:40px;margin-left:-90px;” sk_lines=”background-color:#efae16;width:142px;margin-bottom:10px;top:-25px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:50px;margin-left:0px;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

اهداف شرکت

[/cz_title]

[cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_69154″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]تأمين و اداره واحد خدمات بهداشتي درماني [/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_83625″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری، تشخیصی و درمانی – توانبخشی و ارتقاء سلامت به مراجعین و اعضا براساس مجوز دریافتی و تعرفه و استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_59777″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]تأمین امکانات بهداشتی، درمانی مورد نیاز شرکت اعم از وسائل، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_23754″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]تجهیز واحدهای بهداشتی، درمانی واگذار شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل تسهیلات دریافتی و سرمایه شرکت[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_23573″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]ارائه خدمات حمایت، پشتیبانی و تدارکاتی به مراکز پزشکی، بهداشتی و توانبخشی[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_106346″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]ارائه خدمات نظارتی، کارشناسی و مدیریتی به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌های پزشکی بهداشتی و توانبخشی[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_76372″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]تهیه و تولید و توزیع وسائل، تجهیزات، ملزومات بهداشتی – درمانی و داروئی[/cz_quote][cz_quote style=”cz_quote_center” name=”” subname=”” rating=”” id=”cz_105440″ sk_overall=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;” sk_name=”font-weight:900;font-size:20px;”]فراهم نمودن زمینه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سایر کشورها[/cz_quote]
[cz_gap height=”40px” id=”cz_55141″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1640019468021{border-bottom-width: 7px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #0177d7 !important;border-bottom-color: #055799 !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1266″ img_size=”300×400″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][cz_title id=”cz_29478″ sk_overall=”padding-left:50px;margin-bottom:30px;”]

ماموریت ما

[/cz_title]

  • کمک به توسعه ظرفیتها و کاهش هزینه های دراز مدت خدمات در بخش بهداشت و درمان
  • تقویت تامین، توزیع،ارائه خدمات و فروش اقلام و تجهیزات در بازار داخلي و ‌صادرات به كشورهاي هدف با كمك توسعه ارتباطات قوی و توسعه تکنولوژی به عنوان پیش برنده رشد اقتصادی و ارتقاء شرکت
  • توسعه قابلیت های رقابت پذیری و پیشرفت، در سایه عدالت اجتماعی از طریق به کارگیری سرمایه انسانی کارآمد
[/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”40px” height_mobile=”60px”][vc_row_inner disable_element=”yes”][vc_column_inner width=”1/4″][cz_title text_center=”true” id=”cz_110722″]

اعضای تیم
ما

[/cz_title][cz_gap height=”60px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″]

[cz_team style=”cz_team_2″ image=”1241″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_79818″ sk_overall=”background-color:#0177d7;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#055799;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

عضو سوم توسعه دهنده

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”1241″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_68498″ sk_overall=”background-color:#0177d7;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#055799;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

عضو دوم مدیرعامل

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”1241″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_24387″ sk_overall=”background-color:#0177d7;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#055799;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

عضو اول توسعه دهنده

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”1241″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_105847″ sk_overall=”background-color:#0177d7;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#055799;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

عضو چهارم مدیر

[/cz_team]

[cz_gap height=”90px” height_mobile=”30px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][cz_title text_center=”true” id=”cz_102683″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” sk_shape_tablet=”top:-100px;”]

نتایج ما

[/cz_title][cz_gap height_mobile=”0px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_29259″ sk_overall_mobile=”line-height:1.3;”]کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اشاره دارد ، در حالی که شرکت های نوپا به مشاغل جدیدی اشاره دارند که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، دارای کارمند باشند و قصد رشد بزرگ دارند.[/cz_title][cz_gap][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1575403113316{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-6″][cz_progress_bar title=”توسعه اهداف راهبردی” style=”pbar2″ id=”cz_96117″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”رضایت مشتری” number=”97%” style=”pbar2″ id=”cz_24596″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”تحقیق و توسعه” number=”86%” style=”pbar2″ id=”cz_83598″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”تکمیل شده ها” number=”92%” style=”pbar2″ id=”cz_103787″ sk_title=”font-size:18px;color:#0177d7;font-weight:400;” sk_icon=”color:#0177d7;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#0177d7;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0177d7,#055799);”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”بهره وری نیروی کار” image=”https://xtratheme.com/img/pic78.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_62334″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]ارتقاء به ده جایگاه اول بهره وری نیروی کار در بخش بهداشت و درمان[/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”تعاوني برتر” image=”https://xtratheme.com/img/pic79.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_77231″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]نائل شدن به جایگاه ده شرکت تعاوني برتر کارآفرین[/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_banner style=”style21″ title=”توسعه و موفقیت پایدار” image=”https://xtratheme.com/img/pic80.jpg” image_opacity=”0.2″ image_hover_opacity=”0.5″ sk_title=”font-size:48px;color:#eded00;font-family:’IRANSans’;font-weight:700;letter-spacing:-2px;” sk_box=”background-color:#1a237e;margin-bottom:30px;” id=”cz_46938″ sk_title_tablet=”font-size:30px;” sk_title_mobile=”font-size:36px;”]ایجاد یک شرکت که در تعاملات مورد احترام و تحسین باشد و کیفیت را ابزار توسعه و موفقیت پایدار سازمان خود بداند [/cz_banner][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”1px” height_mobile=”100px”][cz_title id=”cz_44004″]

حامیان ما

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_14328″]

آنها با قلب مهربان ما و تیم ما را حمایت می کنند

[/cz_title][cz_gap height=”5px” height_mobile=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]

خانه تماسارتباط با ما